Jordfästning

Magda Andersson

 Begravningsgudstjänst för Magda Andersson hölls i Allhelgonakapellet torsdagen den 25 februari. Som inledningsmusik spelade kantor Berith Tivell på orgel den skotska folkmelodin "Amazing grace" och därefter sjöng solisten Stefan Larsson till eget gitarrackompanjemang den ryska folkvisan "Jag har hört om en stad" med svensk text av Lydia Lithell. Psalm 322:1,2,5 "Jag är en gäst och främling" sjöngs gemensamt. Officiant var Julius Mehler och han utgick i sitt griftetal från Första Korinthierbrevet 13:8-12 "Ännu ser vi en gåtfull spegelbild då skall vi se ansikte mot ansikte." varefter han förrättade Överlåtelsen. Efter bibelläsning sjöng och spelade solisten Pelle Karlssons "När du går över floden". Den sjungna begravningsbönen och Herrens bön omramades av psalm 249 "Blott en dag" och psalm 285 "Det finns djup i Herrens godhet". Välsignelsen föregicks av att solisten sjöng Mikis Theodorakis och Bo Setterlinds "En sång om frihet" och efterföljdes av att kantorn spelade Benny Anderssons "Tröstevisa" som avslutningsmusik. På den efterföljande minnesstunden i Missionskyrkans samlingssal läste officianten upp minnesgåvor skänkta till Rädda Barnen, till Synskadades Riksförbund Gotland och till Vallstena kyrkas utsmyckning från bland andra Personalen Åkermanska och Arbetskamraterna på gamla K2. Talade till Magdas minne gjorde sonhustrun Christina, Hjördis Larsson och Per-Anders Sandström. Sonen Jan tackade på de anhörigas vägnar och officianten sjöng avslutningsvis psalm 231 "Oändlig nåd" a capella. 

Valet204


 

Blåljus - senaste nytt om brott och olyckor


 

Gotland.netMånadens bild

FRÅGAN

Saknar du sommaren?

Ja
Nej, skönt att den är över

 

Alltid aktuell webb-tvLokala nyheter i mobilen: mobil.helagotland.se

 

 

GT-klotet 2014Tipsa oss! tips@helagotland.se 0498-202460

Om tipsfunktionen>>


Läsa dagens tidning? Klicka nedan!


Gotlands Allehanda som e-tidning

Gotlands Tidningar som e-tidning
Charter
LMS
Hotel

 

Länk till gotland.net


Webbkameror

Länk till Gotlands Medias läsarpanel
Tyck till om det redaktionella innehållet och om annonser i GA, GT och på helagotland.se


Idag serveras: